459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Otřes mozku, komoce mozková

Popis otřesu mozku

Fyziologie (jak to má fungovat)

Mozek jako nejdůležitější orgán těla je uzavřen v lebce, pevné schránce, která ho chrání před poškozením vnějšími vlivy. Nárazy mozku na lebku při běžných činnostech jsou tlumeny též mozkomíšním mokem, tekutinou obklopující mozek a vyplňující jeho komory.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Otřes mozku je lehčí poškození mozkové funkce vznikající po nárazu hlavy na pevný předmět. Je to pouze porucha funkce neuronů na úrovni neurotrasmiterů (chemických informací), žádné morfologické poškození tkáně nevzniká.

Příčiny

  • úraz hlavy

Příznaky

Prvním příznakem je krátkodobá ztráta vědomí, mdloby (až minuty), ze kterého se pacient sám probírá. Následuje retrográdní amnézie (pacient si nepamatuje, co se stalo). Přidává se bolest hlavy, zvracení, dezorientace a ospalost, trvající až několik dní.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Každý otřes mozku spadá do potenciálně závažných stavů a nesmí být podceněn. Pokud jsou vyloučena závažná poranění, léčí se otřes mozku konzervativně klidem na lůžku bez nadměrných zrakových podnětů.

Byliny

Byliny podle lidového léčení

(Informační zdroje stránky)